Repasované prístroje

Intes Poprad, s.r.o. ponúka v spolupráci s General Electric Healthcare repasované ultrazvukové prístroje (POE, Pre-Owned Equipment).

Za repasovaný prístroj sa považuje zariadenie, ktoré bolo spoločnosťou General Electric Healthcare odkúpené od pôvodného majiteľa a následne na náklady spoločnosti GE Healthcare vo vlastných výrobných závodoch testované, preverené a skontrolované. Komponenty a diely, ktorých funkčnosť nedosahuje 100%, boli vymenené za také, ktoré takúto spoľahlivosť vykazujú. Na celé repasované zariadenie poskytuje spoločnosť GE Healthcare a naša spoločnosť Intes Poprad, s.r.o. záruku v presne špecifikovanej a následne dohodnutej dĺžke.

Systémy sa vyznačujú:
  • atraktívnym pomerom cena/výkon
  • vo väčšine prípadov sa jedná o limitované počty ponúkaných prístrojov
  • konfigurácia je vopred dohodnutá na základe Vašich požiadaviek