O spoločnosti

Rozhodujúcou oblasťou, v ktorej dnes pôsobíme na slovenskom trhu, je oblasť zdravotníckej techniky.

V tejto oblasti úspešne pôsobíme už od roku 1990. Pre zabezpečenie všetkých činností sme vybudovali personálne a materiálno-technické zázemie firmy.

Disponujeme klimatizovanými skladmi a dopravnými prostriedkami pre skladovanie a distribúciu laboratórnych diagnostík, zdravotníckych prístrojov a spotrebného materiálu v rámci Slovenskej republiky.

Vybudovali sme servisnú skupinu pre zabezpečenie opráv nami dodávaných prístrojov a zariadení. Zákazníkom ponúkame uzatváranie servisných zmlúv, ktoré im zaručuje prednostné servisné služby. Alternatívou je servis na objednávku.

Aby sme zabezpečili potrebnú kvalitu našich služieb dbáme o rozvoj a zdokonaľovanie vnútropodnikového riadenia. V spolupráci s firmou Det Norske Veritas sme získali už v roku 2000 certifikát ISO 9002:1994.

Odvtedy sme absolvovali recertifikácie a dnes sme držiteľmi certifikátu podľa ISO 9001:2015 pre distribučnú činnosť, skladovanie, podporu predaja a servis diagnostických látok a prístrojov pre zdravotníctvo.

Od roku 2014 sme držiteľmi certifikátu  z Registra solventných firiem vydaný Bisnode Slovensko, s.r.o.

Za rok 2014 sme boli Národným informačným strediskom Slovenskej republiky, a.s. vyhodnotení ako spoľahlivý partner vo verejnom obstarávaní a bola nám udelená Pečať spoľahlivosti, ktorú získalo v roku 2014 zo 14724 dodávateľov verejných obstarávaní iba 9,8%.

Hlavné zásady politiky kvality.

  • čo najlepšie uspokojovať potreby a očakávania zákazníka v oblasti zabezpečovania a distribúcie zdravotníckych pomôcok.
  • trvale udržiavať vysokú kvalitu ponúkaných servisných služieb a ich neustále zlepšovanie.
  • zabezpečiť bezchybnú expedíciu tovaru Roche do stanovenej lehoty od doručenia podkladov na expedíciu.


Daľšou našou činnosťou je prenájom kancelárskych priestorov v administratívnej budove v centre Popradu na Nám. sv. Egídia 95.