Repasované prístroje

GE HealthCare

INTES Poprad, s.r.o. ponúka v spolupráci s GE HealthCare repasované ultrazvukové prístroje (POE, Pre-Owned Equipment).

Za repasovaný prístroj sa považuje zariadenie, ktoré bolo spoločnosťou GE HealthCare odkúpené od pôvodného majiteľa a následne na náklady spoločnosti GE HealthCare vo vlastných výrobných závodoch testované, preverené a skontrolované. Komponenty a diely, ktorých funkčnosť nedosahuje 100%, boli vymenené za také, ktoré takúto spoľahlivosť vykazujú. Na celé repasované zariadenie poskytuje spoločnosť GE HealthCare a naša spoločnosť INTES Poprad, s.r.o. záruku v presne špecifikovanej a následne dohodnutej dĺžke.

Systémy sa vyznačujú:

  • atraktívnym pomerom cena/výkon
  • vo väčšine prípadov sa jedná o limitované počty ponúkaných prístrojov
  • konfigurácia je vopred dohodnutá na základe Vašich požiadaviek

V prípade záujmu o repasované ultrazvukové prístroje prosím kontaktujte obchodného zástupcu.