Divízia ROCHE DIAGNOSTICS

Veľkodistribúcia diagnostík a zdravotníckych pomôcok

INTES Poprad, s.r.o. pôsobí v oblasti veľkodistribúcie diagnostík a zdravotníckych pomôcok od roku 1992. V súčasnosti spolupracuje so spoločnosťou Roche Slovensko, s.r.o. Bratislava v nasledovných oblastiach:

Kontakt – vybavovanie objednávok

Darina Bodáková

Diabetes Care

tel:  +421 52 7871 313, +421 911 611 982
e-mail: bodakova.d@intespp.sk

Ing. Zuzana Bachledová

CoaguCheck® INRange, CoaguCheck® XS, Accutrend® Plus, príslušenstvo k inzulínovým pumpám Accu-Check FlexLink, Accu-Check TenderLink, Accu-Check Insight Flex, Accu-Check Insight Tender, Urisys® 1100, Combur 10 Test UX,

tel:  +421 52 7871 313, +421 907 640 295
e-mail: bachledova.z@intespp.sk

Kontakt – informácie a cenové ponuky

Ing. Monika Dorošenková

tel: +421 52 7871 305, +421 907 640 290
e-mail: dorosenkova.m@intespp.sk 

Ing. Zuzana Bachledová

tel: +421 52 7871 313, +421 907 640 295
e-mail: bachledova.z@intespp.sk