Vivid T8

Vivid™ T8 je navrhnutý pre kardiovaskulárne vyšetrenia a zdieľané služby. Kombinuje zavedené, inteligentné možnosti zobrazovania srdca systémov GE HealthCare rady Vivid s výnimočným výkonom zdieľaných služieb systémov LOGIQ™.

Vivid T8 je skutočne hybridný kardiovaskulárny ultrazvukový systém so širokou škálou aplikácií.

Automatické merania založené na AI v 2D a Dopplerovom režime pomáhajú znížiť interakciu používateľa až o 80 % a ušetria čas vyšetrenia. Easy AutoEF poskytuje vypočítanú dvojrovinnú ejekčnú frakciu, ako rýchle a jednoduché overenie vizuálneho hodnotenia. Vypočítanú ejekčnú frakciu je možné vypočítať aj bez EKG signálu zo živých alebo uložených snímok.

True Scan Raw Data je inovatívna technológia GE Healthcare, ktorá umožňuje pokročilé spracovanie archivovaných obrázkov použitím mnohých rovnakých ovládacích prvkov skenovania a pokročilých kvantitatívnych nástrojov dostupných počas pôvodného vyšetrenia.

Highlights:
• 21,5” LCD Monitor
• Vynikajúce zobrazovanie
• Intuitívne rozloženie ovládacích prvkov
• 4 konektory na sondy

Brožúra na stiahnutie