Lunar Prodigy

Celotelové denzitometrické zariadenie s digitálnym detektorom. Systém v kombinácii technológie Narrow FanBeam za snímania dvoch energií súčasne a softvéru enCORE™ s najširšou databázou subjektov NHANES a trojbodovou kalibráciou umožňuje akvizície s vysokou presnosťou bez magnifikácie a extrémne nízkou dávkou žiarenia. Intuitívny softvér disponuje mnohými exkluzívnymi možnosťami pre akvizíciu ako aj pre úpravu snímok na akvizičnej stanici.

Vysokovýkonný, efektívny a spoľahlivý systém DXA s všestrannosťou ponúka test hustoty kostí a analýzu body composition. Systémy Prodigy poskytujú možnosť rozšírenia na širokú škálu klinických aplikácií. Spoľahlivý dizajn a robustná technologická platforma Prodigy podporuje komplexné portfólio klinických aplikácií pre zdravie kostí a metabolické zdravie.

Prodigy so softvérom enCORE v18 Vám umožňuje splniť ISCD pokyny na testovanie. Indikácie ISCD pre testovanie kostnej minerálnej hustoty (BMD):

• Ženy vo veku 65 rokov a staršie
• Muži vo veku 70 rokov a starší
• Ženy po menopauze s rizikovým faktorom
Dospelí užívajúci lieky spojené s nízkou hustotou kostnej hmoty alebo stratou kostnej hmoty
Dospelí s ochorením alebo stavom súvisiacim s nízkou hustotou kostnej hmoty alebo stratou kostnej hmoty

Brožúra na stiahnutie