Lunar iDXA

Celotelové denzitometrické zariadenie s digitálnym detektorom. Systém v kombinácii technológie Narrow FanBeam za snímania dvoch energií súčasne a softvéru enCORE™ s najširšou databázou subjektov NHANES a trojbodovou kalibráciou umožňuje akvizície s vysokou presnosťou bez magnifikácie a extrémne nízkou dávkou žiarenia. Intuitívny softvér disponuje mnohými exkluzívnymi možnosťami pre akvizíciu ako aj pre úpravu snímok na akvizičnej stanici.

Lunar iDXA využíva inovatívnu technológiu detektora počítania fotónov, ktorý poskytuje takmer rádiografickú kvalitu obrazu. Tieto detektory využívajú kryštály teluridu kadmia (CdTe) v pevnom stave pre absorbovanie röntgenovej energie, z ktorej sa okamžite uvoľnia elektróny ich atómov (t.j. priama konverzia). Aplikované napätie tlačí na elektróny z kryštálu CdTe, čím sa efektívne vytvorí prúdový impulz s veľkosťou úmernou energii röntgenového žiarenia.

Lunar iDXA ponúka vynikajúce rozlíšenie a čistotu obrazu s vysokou presnosťou. Je navrhnutý tak, aby Vám poskytol vysoký stupeň klinickej istoty pri všetkých typoch tela.

Brožúra na stiahnutie