CoaguChek® XS

Systém CoaguChek® XS (prístroj CoaguChek® XS a testovacie prúžky CoaguChek® XS PT) slúži na kvantitatívne stanovenie protrombínového času (PT / hodnoty Quickovho testu / INR) s použitím kapilárnej krvi odobratej z končeka prsta alebo neošetrenej žilovej plnej krvi. Systém CoaguChek® XS uľahčuje koagulačné vyšetrenie. Prístroj CoaguChek® XS Vás krok za krokom prevedie celým meraním pomocou symbolov zobrazovaných na displeji. Kódovací čip priložený k testovacím prúžkom obsahuje informácie o prúžkoch, špecifické pre každú šaržu, zahŕňajúce kalibračné údaje, ktoré umožňujú výpočet správnych výsledkov. Stačí len vložiť kódovací čip, zapnúť prístroj, vložiť testovací prúžok a naniesť vzorku krvi. Keď je prístroj CoaguChek® XS pripravený na meranie, zobrazí sa výsledok na displeji asi 1 minútu po nanesení vzorky krvi. Po skončení merania uloží prístroj výsledky automaticky do pamäte.

Dôležité upozornenie

Upozorňujeme, že do prístrojov CoaguChek je možné používať iba alkalické alebo lítiové batérie najvyššej kategórie, typu AAA (LR03), ktoré sú vhodné pre zariadenia s vysokým odberom prúdu. Nesmú sa používať batérie nabíjacie ani kombinovať rôzne druhy batérií. Použitie iných batérií či kombinácia batérií od rôznych výrobcov má zásadný vplyv na funkčnosť prístroja a presnosť nameraných hodnôt.

Testovacie prúžky je potrebné si doobjednať, nie sú súčasťou balenia.