Katalóg produktov Accutrend® Plus

 Katalóg. číslo Názov produktu
 Analyzátor
 05050499  Accutrend Plus INSTRUMENT
 Testovacie prúžky
 11447475  Accutrend Glucose (25 strips)
 11418262  Accutrend Cholesterol (25 strips)
 11538144  Accutrend Triglycerides (25 strips)
 03012654  BM Lactate (25 strips)
 Kontrolné roztoky
 11284878  Accutrend Control G (2x4 ml)   
 11418289  Accutrend Control CH1 (1x1,5 ml)
 11538152  Accutrend Control TG1 (1x1,5 ml)
 11447335  BM Control Lactate (2x4 ml)
 Pomôcky pre odber kapilárnej krvi
 03603539     AC Safe-T-Pro Plus, 200 ks
 jednorázové lancety