Decentralizovaná diagnostika

Predaj produktov Decentralizovanej diagnostiky – POCT (Point Of Care Testing) výrobcu Roche, Diagnostics Division.

Analyzátor Accutrend® Plus

Accutrend® Plus je malý prenosný analyzátor, ktorý kvantitatívne
stanovuje 4 parametre z kapilárnej krvi. Každý parameter sa diagnostikuje osobitne na samostatných meracích prúžkoch:

 • glukóza do 12 sekúnd
 • cholesterol do 180 sekúnd
 • triglyceridy do 174 sekúnd
 • laktát do 60 sekúnd 


Prístroj je vhodný pre profesionálne použitie priamo v ambulancii lekára alebo aj na samotestovanie priamo v rukách pacienta. Je určený pre použitie v preventívnej medicíne, osobnom monitoringu, ambulanciách primárneho kontaktu, odborných ambulanciách, fitness a wellness centrách, monitoringu tréningového procesu u špičkových športovcov a pod.Postup stanovenia:

 • kalibrácia prúžkov (robí sa vždy pri otvorení nového balenia)
 • vpich do prsta
 • aplikácia vzorky priamo na testovací prúžok mimo analyzátora
 • vloženie testovacieho prúžku do analyzátora zobrazenie výsledku v priebehu niekoľkých sekúnd podľa meraného parametra priamo na displeji
 • uloženie nameraných výsledkov s dátumom a časom do pamäte
Typ vzorky

Na stanovenie je možné použiť iba kapilárnu krv.

Výhody

 • Použitie overenej technológie
 • Jednoduchá obsluha a malé rozmery
 • Presné a rýchle výsledky
 • Prijateľná cena
 • Overená značka známa kvalitouKatalóg produktov Accutrend® Plus pre objednávanie

 

Močový analyzátor Urisys®1100

Urisys 1100 je kompaktný analyzátor močových prúžkov
Combur 10 Test® UX a je vhodný najmä pre ambulancie lekárov
(urologické, gynekologické, diabetologické, praktického lekára, pediatrické), decentralizované močové laboratóriá a malé nemocničné laboratóriá.
Má zabudovanú termo tlačiareň zabezpečujúcu automatickú tlač výsledkov. Kapacita analyzátora je 50 testov za hodinu, pamäť uchováva 100 výsledkov. Existuje možnosť zadávania mena alebo ID pacienta klávesnicou alebo čítačkou čiarového kódu a možnosť pripojenia k LIS.

Pomocou prúžkov Combur 10 Test® (PDF 1.03 MB) stanovuje nasledovné parametre:

 • Špecifická hustota
 • pH
 • Leukocyty
 • Nitrity
 • Bielkoviny
 • Glukóza
 • Ketóny
 • Urobilinogén
 • Bilirubín
 • Erytrocyty/krv 
 • Blank pad na kompenzáciu farby moču

 

Výhody

 • Cenová dostupnosť
 • Dokumentácia výsledkov v kvantitatívnej forme
 • Možnosť  nastavenia jednotiek pre výsledky (konvenčné, SI, alebo arbitrárne)
 • Odolnosť voči kyseline askorbovej pri stanovení výsledku testu na krv a glukózu
  v moči
 • Jednoduchá prevádzka
 • Rýchle výsledky
 • Nenáročná údržba
 • Rôzne možnosti pripojenia k PCTechnická špecifikácia analyzátora Urisys® 1100

Katalóg produktov Urisys® 1100 pre objednávanie

Kontakt - informácie o produktoch a vybavovanie objednávok

Ing. Zuzana Bachledová

tel: +421 52 7871 318, +421 52 7871 313, +421 907 640 295
fax: +421 52 7723 393
e-mail: bachledova.z MOCHR intespp MOCHR2 sk