CoaguChek®  INRange

 Analyzátor slúžiaci na kvantitatívne stanovovanie protrombínového času (PT) z čerstvej kapilárnej krvi. Je určený pre pacientov a ich ošetrovateľov, pričom musia byť, podľa možností, všetky osoby odborne zaškolené. Prístroj je určený na testovanie len jedného pacienta. Analyzátor nie je určený na použitie v profesionálnom prostredí.

Obsah balenia analyzátora CoaguChek® INRange:
 
4 alkalické batérie 1,5 V, typ AAA
Kábel USB
Odberové pero CoaguChek® XS Softclix s návodom na použitie
Lancetky CoaguChek® Softclix
Transportné púzdro pre analyzátor
Uživateľská príručka
Stručný návod

INRange.JPG


CoaguChek XS®

 Analyzátor CoaguChek® XS je prenosný koagulometer určený na použitie kvalifikovanými lekármi priamo na ambulantný monitoring, alebo po odbornom zaškolení môžu prístroj využívať aj pacienti na selfmonitoring v domácom prostredí. Selfmonitoring je možné uskutočniť iba po dohode s Vašim ošetrujúcim lekárom a po komplexnom zaškolení poverenou osobou. Od 1. 4. 2009 je zaradený do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok Ministerstva zdravotníctva SR, ako plne hradená pomôcka

 Systém CoaguChek® XS  je kontrolný prístroj, ktorý kvantitatívne stanovuje tromboplastínový čas (v jednotkách INR, v % Quicka alebo v sekundách) pri použití kapilárnej krvi z končeka prsta alebo z neupravenej plnej venóznej krvi.

 Testovanie koagulácie pomocou systému CoaguChek® XS je jednoduché. Pri použití symbolov na displeji vás kontrolný prístroj CoaguChek® XS sprevádza testom krok za krokom. Čip s kódom pripojený k testovacím prúžkom obsahuje špecifické informácie o šarži týchto testovacích prúžkov, dátume použiteľnosti testovacích prúžkov, o kalibračných dátach, ktoré umožňujú, aby boli vypočítané správne výsledky.

 Vy potrebujete iba vložiť čip s kódom, zapnúť kontrolný prístroj, vložiť testovací prúžok a aplikovať vzorku krvi. Hneď, ako je kontrolný prístroj CoaguChek® XS pripravený na meranie, výsledok sa zobrazí asi 1 minútu po aplikácii vzorky. Po meraní kontrolný prístroj automaticky uloží výsledky do pamäte.

Technická špecifikácia analyzátora CoaguChek® XS:

 • Teplotný rozsah - 18 °C až 32 °C
 • Relatívna vlhkosť -10 až 85 % (žiadna kondenzácia)
 • Merací rozsah
  - %Q: 120 – 5
  - SEC: 9,6 – 96
  - INR: 0,8 – 8,0
 • Pamäť - 100 výsledkov testov s dátumom a časom
 • Rozhranie - infračervené rozhranie, LED/IRED Trieda 1
 • Batérie - 4 x 1,5 V batérie (alkalicko-mangánové), typ AAA
 • Počet testov na sadu batérií - približne 60 testov za rok
 • Bezpečnostná trieda – III
 • Automatické vypnutie - po 3 minútach bez práce
 • Rozmery - 138 x 78 x 28 mm
 • Hmotnosť - 127 g (bez batérií)


KoaguChek

Do oboch prístrojov CoaguChek je možné používať iba alkalické, alebo lítiové batérie najvyššej kategórie, typu AAA, ktoré sú vhodné pre zariadenia s vysokým odberom elektrického prúdu. Nesmú sa používať batérie nabíjacie, ani kombinovať rôzne druhy batérií. Použitie iných batérií, alebo kombinácia batérií od rôznych výrobcov má zásadný vplyv na funkčnosť prístroja a presnosť nameraných hodnôt.

Katalóg produktov pre objednávanie:

Kontakt - informácie o produktoch a vybavovanie objednávok

Ing. Zuzana Bachledová

tel: +421 52 7871 318, +421 52 7871 313, +421 907 640 295
fax: +421 52 7723 393
e-mail: bachledova.z MOCHR intespp MOCHR2 sk