GEHC.jpg

Vivid E90

Vivid E90

Najnovší Hi-End prémiový 2D kardiovaskulárny systém postavený na technológii cSound, poskytujúci najmodernejšie vyšetrovacie metódy. Systém dosahuje maximálnu rozlišovaciu schopnosť vo všetkých známych zobrazovacích módoch, rýchlosť spracovania dát a komfort obsluhy, využíva pokročilé metódy, funkcie a technológie navrhnuté špecialistami GE Healthcare. Vivid E95 tiež poskytuje vďaka TruScan architektúre bezkonkurenčne prepracovanú off-line archiváciu, administráciu a analýzu nameraných dát.

Informačný materiál v PDF

Print Vytlačiť