GEHC.jpg

Lunar iDXA

Lunar iDXA

Celotelové denzitometrické zariadenie s digitálnym CZT-HD detektorom. Systém v kombinácii technológie Narrow-Angle FanBeam za snímania dvoch energií súčasne, softvéru enCORE™ s najširšou databázou subjektov NHANES a šesťbodovou kalibráciou umožňuje akvizície s vysokou presnosťou bez magnifikácie a nízkou dávkou žiarenia. Intuitívny softvér disponuje mnohými exkluzívnymi možnosťami pre akvizíciu obrazov s vysokým rozlíšením ako aj pre úpravu snímok na akvizičnej stanici. Lunar iDXA – svetový líder v oblasti denzitometrie.

Print Vytlačiť