Lunar Prodigy

Lunar Prodigy

Celotelové denzitometrické zariadenie s digitálnym CZT detektorom.

Lunar iDXA

Lunar iDXA

Celotelové denzitometrické zariadenie s digitálnym CZT-HD detektorom.

Software enCORE™

Software enCORE™

Univerzálna softvérová platforma pracujúca v prostredí operačného systému Windows.