OPTIMA CT660 - repasované prístroje

OPTIMA CT660 - repasované prístroje

Inovácia pri optimalizácii kvality snímky a dávky ASiR™, ktorý umožňuje až o 40% kratšie akvizičné časy pri vyšších rotačných rýchlostiach.
Volara XT Digital Acquisition System umožňuje skutočnú 64-rezovú akvizíciu
Spojená spätná projekcia kužeľového lúča využíva 2 sady protiľahlých zobrazení pričom vykoná 128 prekladaných meraní projekcie na každú rotáciu pre axiálny a špirálový akvizičný režim.
Dizajn krátkej geometrie  - výkon generátora Optima™ CT660 s dizajnom krátkej geometrie môže byť porovnateľný s bežnými 89kW skenermi dlhej geometrie.
Optima™ CT660 bol  vyrobený ako zelený produkt a oficiálne sa považuje za Ecomagination produkt v rámci GEHC.

Informačný materiál v PDF

Print Vytlačiť