GE OEC Fluorostar - repasované prístroje

GE OEC Fluorostar - repasované prístroje

Mobilné RTG zariadenie s C-ramenom s možnosťou kombinácií dvojice LCD monitorov na pojazdnom vozíku a integrovaného LCD monitoru/ov na konzole.

Brivo OEC - repasované prístroje

Brivo OEC - repasované prístroje

Mobilné RTG zariadenie s C-ramenom s dvojicou monitorov na pojazdnej pracovnej stanici.