Roche

Technická špecifikácia analyzátora Reflotron® Plus

 Princíp merania Reflexný fotometer - meranie reflektancie pomocou
Ulbrichtovej gule s použitím referenčného lúča na kompenzáciu.
 Meracie podmienky Teplota 37.0 °C ± 0.1 °C, možná konverzia na 25 °C a 30 °C
 Rýchlosť merania 1 test priemerne trvá 2 - 3 minúty /18-30 testov za hodinu
 Teplota okolia Vonkajšia teplota: + 15 °C to + 34 °C, vlhkosť: max. 95 %
 Napájanie
115 - 230 V AC (± 22 %); frekvencia: 47 Hz to 63 Hz
 Spotreba Maximálne 45 VA
 Veľkosť 300 x 350 x 210 mm
 Hmotnosť cca 5.3 kg
 Display Alfanumerický – 2 riadky, každý po 24 znakov
 Zdroj svetla Svietivé diódy (LED)
 Tlačiareň Zabudovaná
 Pamäť Uchová si 60 nameraných výsledkov s dátumom,
časom a označením vzorky/pacienta
 Presnosť merania ≤ 0,2 % reflektancie