Roche

Reflotron® System

Predaj produktov Reflotron® System.

Analyzátor Reflotron® Plus

Reflotron® Plus je prenosný stolový analyzátor so vstavanou tlačiarňou vhodný na profesionálne použitie priamo v ambulancii lekára. Prístroj umožňuje kvantitatívne stanovenie 17 klinických parametrov in vitro v krvi, sére alebo plazme pomocou testovacích prúžkov v priebehu niekoľkých minút. Tento diagnostický prístroj pracuje na princípe reflexnej fotometrie a zaručuje rýchle a spoľahlivé výsledky a zároveň jednoduchú obsluhu.

Výrobca už analyzátor Reflotron® Plus nevyrába.

V ponuke máme iba repasované prístroje.

Postup stanovenia

 • aplikácia vzorky kapilárnej krvi na testovací prúžok
 • vloženie testovacieho prúžku do analyzátora
 • automatické odčítanie výsledku v priebehu niekoľkých minút

 

Typ vzorky

Na stanovenie je možné použiť kapilárnu krv, plnú venóznu krv, sérum alebo plazmu podľa požiadaviek na jednotlivé parametre. Odber vzorky je možné uskutočniť bezbolestným odberovým perom s regulovateľnou hĺbkou vpichu a následne použiť samonasávacie odberové kapiláry. Tak môžete vzorku krvi aplikovať na viacero prúžkov a získať viac meraných parametrov.

Merané parametre

Každý typ testovacieho prúžku je určený pre špecifické stanovenie určitého parametra klinickej chémie. Niektoré testy možno vykonávať s predriedeným močom. Testy Reflotron® majú dlhú skladovateľnosť a až na niekoľko výnimiek je ich možné skladovať pri izbovej teplote. Na rube každého testovacieho prúžku Reflotron® je magnetický prúžok obsahujúci všetky dáta špecifické pre daný test a šaržu. Testovacie prúžky umožňujú stanovenie nasledujúcich parametrov:

 • Alkal. Phosphatase
 • Amylase
 • Bilirubin
 • Cholesterol
 • CK
 • Creatinine
 • GGT
 • Glukose
 • GOT/AST
 • GPT/ALT
 • HDL Cholesterol
 • K+
 • Pancreatic Amylase
 • Triglycerides
 • Urea
 • Uric acid


Katalóg produktov Reflotron® pre objednávanie

Technická špecifikácia analyzátora Reflotron® Plus

Kontakt - informácie o produktoch a vybavovanie objednávok

Ing. Zuzana Bachledová

tel: +421 52 7871 318, +421 52 7871 313, +421 907 640 295
fax: +421 52 7723 393
e-mail: bachledova.z MOCHR intespp MOCHR2 sk