Skladovanie a distribúcia

Spoločnosť INTES Poprad, s.r.o. disponuje klimatizovanými skladmi. Sklady sú vybavené meračmi teplôt, ktoré sú napojené na záznamovú ústredňu. V súčasnosti zabezpečujeme skladovanie zdravotníckych prístrojov pre spoločnosť Roche Slovensko, s.r.o., divízia Diagnostics, Bratislava.

Kontakt

Ing. Monika Dorošenková

tel: +421 52 7871 305, +421 907 640 290
e-mail: dorosenkova.m@intespp.sk