Vivid E9  refabrikované

Vivid E9 refabrikované

Predchodca VIVIDU E90/95, Hi-End prémiový 3D/4D kardiovaskulárny systém poskytujúci moderné vyšetrovacie metódy. Systém dosahuje špičkovú
rozlišovaciu schopnosť vo všetkých známych zobrazovacích módoch, rýchlosť spracovania dát a komfort obsluhy, využíva pokročilé metódy, funkcie
a technológie navrhnuté špecialistami GE Healthcare. Vivid E9 tiež poskytuje vďaka TruScan architektúre prepracovanú off-line archiváciu,
administráciu a analýzu nameraných dát.

Informačný materiál v PDF

Print Vytlačiť