Revolution CT - repasované prístroje

Revolution CT - repasované prístroje

GE Revolution CT je prielomový objav,  ktorý poskytuje obrazovú kvalitu a klinické spôsobilosti bez akýchkoľvek kompromisov prostredníctvom konvergencie pokrytia, priestorového rozlíšenia, časového rozlíšenia a dávkovej výkonnosti využívajúc:
- Gemstone Clarity Detector s pokrytím 160 mm
- 140 ms časové rozlíšenie (rýchlosť 0,28 s/ot.) + inteligentná korekcia pohybu pre 24 ms efektívne časové rozlíšenie
- priestorové rozlíšenie 0,23 mm – najlepšie v prémiovej triede
- 80 cm rozmer otvoru

Vďaka svojmu inovačnému riešeniu Revolution CT ponúka zásadný pokrok klinických aplikácií pre všetky anatómie:
• 1-Beat zobrazenie  v režime High Definition -  koronárne obrazy bez pohybových artefaktov pri akejkoľvek srdcovej frekvencii s inteligentnou korekciou pohybu
• 1-Beat zobrazenie s komplexným vyhodnotením srdca pre každého pacienta pri nízkej dávke - koronárne tepny, perfúzia a funkcia pri pokoji/stress
• 4D zobrazovaniepre všetky anatómie, umožnené zberom celého orgánu pre vizualizáciu vaskulárneho prietoku, pohybu orgánov alebo kinetických vlastností
• dynamické, nízko-dávkové štúdie perfúzie až do 16 cm pokrytia pre srdcové, neuro alebo telové aplikácie bez žiadneho pohybu stola, zosobnené pokrytie a vzorkovanie
• schopnosť získať dáta pre perfúzne vyšetrenia a zároveň CTA vyšetrenia z jediného vyšetrenia
• jednoúčelové HD kardiovaskulárne a angio hlavy/krku pri vyšetrení s jedinou nízkou dávkou pre dôkladné vyšetrenie pri komplexnej mŕtvici
• subsekundové skeny pre typické trauma a pediatrické bezsedatívne vyšetrenia, umožnené širokým detektorom a vysokou rýchlosťou stola
• rýchle a komplexné TAVI plánovanie s jednoúčelovými protokolmi, či už s EKG viazané a EKG neviazané zbery v jedinom vyšetrení

Informačný materiál v PDF

Print Vytlačiť